Thông tin doanh nghiệp Quay về trang kết quả
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 - VNPT HÀ NỘI
811 Giải Phóng, Hoàng Mai
(024) 3664 2666

(0 Lượt bình luận)
1972 lượt xem.
  • Fax:
  • (04) 36642777
  • Sản phẩm:

  • Cung cấp các dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin: * Tổ chức lắp đặt, cũng cấp, sửa chữa, bảo đảm chất lượng cung cấp dịch vụ VT - CNTT. * Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống VT - CNTT, hệ thống trang thiết bị nguồn điện, điều hòa và phụ trợ. * Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác, bảo dưỡng sửa chữa, xử lý sự cố và ứng cứu thông tin cơ sở hạ tầng BTS VNP; quản lý các hợp đồng nhà trạm, điện phcuj vụ trạm BTS VNP. *Tổ chức quản lý, thực hiện các dự án đầu tư, dự án di dời, sửa chữa, nâng cấp mạng viễn thông. *Các ngành nghề khác....
Thông tin ngành nghề:
VIỄN THÔNG DỊCH VỤ
  • Quảng cáo
  • Bản đồ
  • Bình luận

Hiện tại, Doanh nghiệp chưa có thông tin tại mục này. Để thông tin của Quý Doanh nghiệp được xuất hiện trên các mục của YP, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi


TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 - VNPT HÀ NỘI

Hiện tại, Doanh nghiệp chưa có thông tin tại mục này. Để thông tin của Quý Doanh nghiệp được xuất hiện trên các mục của YP, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi


Hiện tại, Doanh nghiệp chưa có thông tin tại mục này. Để thông tin của Quý Doanh nghiệp được xuất hiện trên các mục của YP, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi


Hiện tại, Doanh nghiệp chưa có thông tin tại mục này. Để thông tin của Quý Doanh nghiệp được xuất hiện trên các mục của YP, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hiện tại, Doanh nghiệp chưa có thông tin tại mục này. Để thông tin của Quý Doanh nghiệp được xuất hiện trên các mục của YP, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi


Hiện tại, Doanh nghiệp chưa có thông tin tại mục này. Để thông tin của Quý Doanh nghiệp được xuất hiện trên các mục của YP, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi


Hiện tại, Doanh nghiệp chưa có thông tin tại mục này. Để thông tin của Quý Doanh nghiệp được xuất hiện trên các mục của YP, xin vui lòng liên hệ với chúng tôikí tự

Gửi


Hiện tại, Doanh nghiệp chưa có thông tin tại mục này. Để thông tin của Quý Doanh nghiệp được xuất hiện trên các mục của YP, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi


Từ khóa >>

Viễn Thông Dịch Vụ
Dịch Vụ Mạng 3G
Dịch Vụ Internet Cáp Quang
Dịch Vụ Tư Vấn Qua Điện Thoại
Dịch Vụ Trên Mobile - Mobile Content
Mở Mạng Di Động
Dịch Vụ Băng Thông Rộng
Domain Đăng Ký Tên Miền
Mail Server
Lắp Đặt Mạng Internet
Tin Nhắn Thương Hiệu Sms Brandname
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Mạng 3G ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Mở Mạng Di Động ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Mail Server ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Internet Cáp Quang ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Dịch Vụ Internet Cáp Quang ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Dịch Vụ Mạng 3G ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Viễn Thông Dịch Vụ ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Trên Mobile - Mobile Content ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Lắp Đặt Mạng Internet ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Viễn Thông Dịch Vụ ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Tin Nhắn Thương Hiệu Sms Brandname ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Mở Mạng Di Động ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Lắp Đặt Mạng Internet ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn Qua Điện Thoại ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn Qua Điện Thoại ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Tin Nhắn Thương Hiệu Sms Brandname ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Domain Đăng Ký Tên Miền ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Dịch Vụ Trên Mobile - Mobile Content ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Mail Server ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Domain Đăng Ký Tên Miền ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Băng Thông Rộng ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Dịch Vụ Băng Thông Rộng ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Viễn Thông Dịch Vụ ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Internet Cáp Quang ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn Qua Điện Thoại ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Tin Nhắn Thương Hiệu Sms Brandname ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Mạng 3G ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Mail Server ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Domain Đăng Ký Tên Miền ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Lắp Đặt Mạng Internet ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Trên Mobile - Mobile Content ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Băng Thông Rộng ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Mở Mạng Di Động ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Mail Server ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Mạng 3G ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn Qua Điện Thoại ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Trên Mobile - Mobile Content ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Tin Nhắn Thương Hiệu Sms Brandname ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Domain Đăng Ký Tên Miền ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Lắp Đặt Mạng Internet ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Băng Thông Rộng ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Mở Mạng Di Động ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Viễn Thông Dịch Vụ ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Internet Cáp Quang ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Internet Cáp Quang ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Băng Thông Rộng ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Viễn Thông Dịch Vụ ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Mở Mạng Di Động ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Tin Nhắn Thương Hiệu Sms Brandname ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Trên Mobile - Mobile Content ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Mạng 3G ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Domain Đăng Ký Tên Miền ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Mail Server ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Lắp Đặt Mạng Internet ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn Qua Điện Thoại ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Mạng 3G ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Mail Server ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Mở Mạng Di Động ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Domain Đăng Ký Tên Miền ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Băng Thông Rộng ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Viễn Thông Dịch Vụ ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Tin Nhắn Thương Hiệu Sms Brandname ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn Qua Điện Thoại ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Internet Cáp Quang ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Lắp Đặt Mạng Internet ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Dịch Vụ Trên Mobile - Mobile Content ở tại BÌNH DƯƠNG