Thông tin doanh nghiệp Quay về trang kết quả
OVI CABLES - CTY TNHH OVI CABLES (VIỆT NAM)
Lô E-4A1 & E-4B-Cn Đường NA2 KCN Mỹ Phước 2, H.Bến Cát, Bình Dương
(650)355 3683
 • Fax:
 • (650)355 3685
 • Sản phẩm:
 • DÂY & CÁP ĐIỆN OLYMPIC SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH OVI CABLES (VN)
  - DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG, DÂY CÁP HẠ THẾ
  - DÂY CÁP TRUNG THẾ, DÂY CÁP VẶN XOẮN (ABC)
  - DÂY CÁP ĐIỀU KHIỂN, DÂY CÁP VIỄN THÔNG
  - DÂY CÁP CHỐNG CHÁY
  (Sản Xuất Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế IEC & BS)
 • Sản phẩm
 • Thông tin doanh nghiệp
 • Bản đồ
 • Estore
 • Ecatalogue
 • Hình ảnh
 • Video
 • Âm thanh
 • QR code

Hiện tại, Doanh nghiệp chưa có thông tin tại mục này. Để thông tin của Quý Doanh nghiệp được xuất hiện trên các mục của YP, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hiện tại, Doanh nghiệp chưa có thông tin tại mục này. Để thông tin của Quý Doanh nghiệp được xuất hiện trên các mục của YP, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hiện tại, Doanh nghiệp chưa có thông tin tại mục này. Để thông tin của Quý Doanh nghiệp được xuất hiện trên các mục của YP, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hiện tại, Doanh nghiệp chưa có thông tin tại mục này. Để thông tin của Quý Doanh nghiệp được xuất hiện trên các mục của YP, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi


Hiện tại, Doanh nghiệp chưa có thông tin tại mục này. Để thông tin của Quý Doanh nghiệp được xuất hiện trên các mục của YP, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi


Hiện tại, Doanh nghiệp chưa có thông tin tại mục này. Để thông tin của Quý Doanh nghiệp được xuất hiện trên các mục của YP, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hiện tại, Doanh nghiệp chưa có thông tin tại mục này. Để thông tin của Quý Doanh nghiệp được xuất hiện trên các mục của YP, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi


Hiện tại, Doanh nghiệp chưa có thông tin tại mục này. Để thông tin của Quý Doanh nghiệp được xuất hiện trên các mục của YP, xin vui lòng liên hệ với chúng tôiClick phải để download mã QR.

Các sản phẩm liên quan » Cáp Sản Xuất , Cáp Quang ,