Băng Khóa Nhám » Danh sách công ty

bang khoa nham CTY TNHH VIỆT NAM PAIHO
CTY TNHH VIỆT NAM PAIHO
(0 Lượt bình luận)
BĂNG KHÓA NHÁM
Lô 30-32-34 Đường 3 KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Chuyên sản xuất và cung ứng phụ liệu cho ngành may mặc, giày da, túi xách. Sản Phẩm Chính(Product): °Dây Giày (Shoelace) °Dây Luồn (Drawcord) °Phản Quang (Reflective) °Nhãn in Nhiệt (Heat Transf...
Chia sẻ:
Share on Google+  Share on Facebook  Share on Twitter 
 

>>>Xem thêm

Ngành liên quan: Băng Khóa Nhám,

Từ khóa >>

Phụ Liệu May Giày Da
Băng Nhám Xé
Touch Fastener
Băng Khóa Dán
Băng Khóa Nhám
Băng Gai Xù
Băng Nhám
Hook & Loop
Băng Khóa Dính
Phụ Liệu May Túi Xách
Băng Dính Xé
Băng Dán Xé
Băng Gai Dính
Danh Sách Công Ty Băng Dán Xé ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Băng Dính Xé ở tại TP. HÀ NỘI
Ren Thêu ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Phụ Liệu May Túi Xách ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Touch Fastener ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Băng Nhám ở tại TP. HÀ NỘI
Phụ Kiện Thời Trang Accessorize - Anh ở tại TP. HÀ NỘI
Mousse Ép Dùng Cho Áo Ngực Mút Ép Dùng Cho Áo Ngực ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Băng Gai Xù ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Băng Gai Dính ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Touch Fastener ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Băng Nhám Xé ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Băng Nhám ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Nhám ở tại TP. HÀ NỘI
Kim Đan Áo Len ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Túi Xách ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Giày Da ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Phụ Liệu May Giày Da ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dính ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dán ở tại TP. HÀ NỘI
Mex ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Hook & Loop ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Hook & Loop ở tại TP. HÀ NỘI
Nhãn Dệt ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Băng Dính Xé ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Băng Khóa Dán ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Băng Nhám Xé ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Băng Khóa Dính ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Băng Nhám ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dính ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Băng Gai Xù ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Túi Xách ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Băng Dính Xé ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Băng Nhám Xé ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dán ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Hook & Loop ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Băng Dán Xé ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Touch Fastener ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Giày Da ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Nhám ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Băng Gai Dính ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Băng Nhám ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Băng Gai Dính ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Hook & Loop ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Touch Fastener ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Băng Dán Xé ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Băng Nhám Xé ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Túi Xách ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Băng Dính Xé ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Nhám ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dính ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Giày Da ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Băng Gai Xù ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dán ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Giày Da ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Băng Nhám ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Touch Fastener ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Băng Gai Xù ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Hook & Loop ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Túi Xách ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dính ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Băng Dán Xé ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Băng Gai Dính ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dán ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Băng Nhám Xé ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Băng Dính Xé ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Nhám ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dính ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Băng Nhám Xé ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dán ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Túi Xách ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Băng Gai Dính ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Băng Dính Xé ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Băng Dán Xé ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Hook & Loop ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Touch Fastener ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Nhám ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Băng Nhám ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Giày Da ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Băng Gai Xù ở tại BÌNH DƯƠNG