Băng Khóa Nhám » Danh sách công ty

bang khoa nham CTY TNHH VIỆT NAM PAIHO
CTY TNHH VIỆT NAM PAIHO
(0 Lượt bình luận)
BĂNG KHÓA NHÁM
Lô 30-32-34 Đường 3 KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Chuyên sản xuất và cung ứng phụ liệu cho ngành may mặc, giày da, túi xách. Sản Phẩm Chính(Product): °Dây Giày (Shoelace) °Dây Luồn (Drawcord) °Phản Quang (Reflective) °Nhãn in Nhiệt (Heat Transf...
Chia sẻ:
Share on Google+  Share on Facebook  Share on Twitter 
bang khoa nham CTY TNHH DỆT BAIHO VIỆT NAM
CTY TNHH DỆT BAIHO VIỆT NAM
(0 Lượt bình luận)
BĂNG KHÓA NHÁM
Ấp 4, X.Hựu Thạnh, H.Đức Hòa, Long An
ĐTDĐ: 0169 436 8642 CÔNG TY TNHH DỆT BAIHO VIỆT NAM là nhà chuyên nghiệp với 25 năm kinh nghiệm trong sản xuất băng gai dính Velcro. Thị trường phân phối tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên t...
Chia sẻ:
Share on Google+  Share on Facebook  Share on Twitter 

>>>Xem thêm

Ngành liên quan: Băng Khóa Nhám,

Từ khóa >>

Băng Khóa Nhám
Phụ Liệu May Giày Da
Băng Khóa Dính
Băng Gai Dính
Hook & Loop
Băng Gai Xù
Touch Fastener
Phụ Liệu May Túi Xách
Băng Dính Xé
Băng Nhám
Băng Khóa Dán
Băng Nhám Xé
Băng Dán Xé
Công Ty Hook & Loop ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Giày Da ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Phụ Liệu May Túi Xách ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Touch Fastener ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Touch Fastener ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Băng Nhám ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dán ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Túi Xách ở tại TP. HÀ NỘI
Mex ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Phụ Liệu May Giày Da ở tại TP. HÀ NỘI
Kim Đan Áo Len ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Băng Dán Xé ở tại TP. HÀ NỘI
Phụ Kiện Thời Trang Accessorize - Anh ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Băng Khóa Dán ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Hook & Loop ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Băng Dính Xé ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Băng Nhám Xé ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dính ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Băng Nhám ở tại TP. HÀ NỘI
Nhãn Dệt ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Băng Gai Xù ở tại TP. HÀ NỘI
Ren Thêu ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Băng Dính Xé ở tại TP. HÀ NỘI
Công Ty Băng Khóa Dính ở tại TP. HÀ NỘI
Mousse Ép Dùng Cho Áo Ngực Mút Ép Dùng Cho Áo Ngực ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Băng Gai Dính ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Băng Nhám Xé ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Nhám ở tại TP. HÀ NỘI
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Giày Da ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Túi Xách ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dính ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dán ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Băng Dính Xé ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Băng Nhám ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Nhám ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Touch Fastener ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Băng Nhám Xé ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Hook & Loop ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Băng Dán Xé ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Băng Gai Xù ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Băng Gai Dính ở tại TP. ĐÀ NẴNG
Danh Sách Công Ty Băng Dính Xé ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Hook & Loop ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Băng Gai Xù ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Băng Gai Dính ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dán ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Túi Xách ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Băng Dán Xé ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dính ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Nhám ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Giày Da ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Băng Nhám ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Touch Fastener ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Băng Nhám Xé ở tại LONG AN
Danh Sách Công Ty Băng Dán Xé ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dính ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Touch Fastener ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Băng Nhám Xé ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Giày Da ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Băng Nhám ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Hook & Loop ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Băng Gai Dính ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Băng Gai Xù ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Nhám ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Băng Dính Xé ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Túi Xách ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dán ở tại ĐỒNG NAI
Danh Sách Công Ty Hook & Loop ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Băng Dán Xé ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Băng Nhám ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Băng Nhám Xé ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Túi Xách ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Băng Gai Dính ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Băng Dính Xé ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dán ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Băng Gai Xù ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Phụ Liệu May Giày Da ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Nhám ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Touch Fastener ở tại BÌNH DƯƠNG
Danh Sách Công Ty Băng Khóa Dính ở tại BÌNH DƯƠNG