Liên hệ : Phía Nam: (028) 1081 Tiếng Việt | English | 中文
Phía Bắc: (024) 1081
  HƯỚNG DẪN GỌI "171" LIÊN TỈNH VÀ QUỐC TẾ

a. Dịch vụ “gọi 171”: chỉ cần bấm số 171 trước cách gọi thông thường

b. Dịch vụ “gọi 1717: khách hàng mua thẻ điện thoại trả tiền trước "Gọi 1717”

Cách sử dụng dịch vụ:

* Bước 1: bấm số 1717

* Bước 2:

- Bấm phím 1: để sử dụng dịch vụ với các thông báo bằng tiếng Việt;

- Bấm phím 2: để sử dụng dịch vụ với thông báo bằng tiếng Anh. Trong trường hợp khách hàng bấm số khác với số 1 và 2 thì hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng nhập lại, nếu thao tác quá 3 lần, hệ thống sẽ tự động ngắt cuộc gọi.

* Bước 3: nhập mã số bí mật ghi trên thẻ trả trước (ví dụ: 012345678901), kết thúc bằng phím #.

* Bước 4: bấm số điện thoại cần gọi.

a. Dịch vụ “gọi 171”: chỉ cần bấm số 171 trước cách gọi thông thường

b. Dịch vụ “gọi 1717": khách hàng mua thẻ điện thoại trả tiền trước “Gọi 1717”

* Bước 1: bấm số 1717

* Bước 2:

- Bấm phím 1: để sử dụng dịch vụ với các thông báo bằng tiếng Việt;

- Bấm phím 2: để sử dụng dịch vụ với thông báo bằng tiếng Anh. Trong trường hợp khách hàng bấm số khác với số 1 và 2 thì hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng nhập lại, nếu thao tác quá 3 lần, hệ thống sẽ tự động ngắt cuộc gọi.

* Bước 3: nhập mã số bí mật ghi trên thẻ trả trước (ví dụ: 012345678901), kết thúc bằng phím #.

* Bước 4: bấm số điện thoại cần gọi.