CƯỚC DỊCH VỤ VIETNAMOBILE

1. MAXITALK:

Dịch vụ Giá cước (đã bao gồm VAT)

Cước gọi nội mạng

Miễn phí cả ngày (*)

Cước nhắn tin nội mạng

300 vnd/tin nhắn  

Cước phí

- 5.000 vnd/ngày (trừ vào TK chính) hoặc                                   
- 10.000vnd/ngày (trừ vào TK khuyến mãi)

Cách đăng ký

- Cách 1 (trừ vào TK chính): Bấm *242#OK (hoặc phím gọi)
- Cách 2 (trừ vào TKKM): Soạn M24 gửi 123

Maxi Talk sẽ được áp dụng sau khi khách hàng nhận được tin nhắn xác nhận từ hệ thống.,

Cước gọi ngoại mạng

1.500 vnd/phút  

Cước nhắn tin ngoại mạng

300 vnd/tin nhắn  

Các cước phí khác

Như giá cước thông thường  

Chú ý:
Chính sách sử dụng hợp lý:

Nhằm bảo vệ các khách hàng có nhu cầu thực sự và ngăn chặn việc một số thuê bao lạm dụng gây nghẽn mạng, Vietnamobile sẽ áp dụng "Chính sách sử dụng hợp lý" đối với Maxi Talk.
Chi tiết "Chính sách sử dụng hợp lý":

- Thời gian gọi nội mạng miễn phí tối đa một ngày: 6 tiếng kể từ lúc đăng ký đến hết ngày. Khi vượt quá ngưỡng tối đa, giá cước gọi thông thường sẽ được áp dụng.

- Dịch vụ chỉ được sử dụng vào mục đích cá nhân, không được tái sử dụng để cung cấp cho bên thứ 3 hoặc bán lại.

 2. SIM ĐÔI H2H:

Dịch vụ Giá cước (đã bao gồm VAT)

Phí thuê bao tháng

20,000 vnd/2 số

Gọi nội mạng giữa 2 sim đôi

Miễn phí từ 22h đến 10h sáng ngày hôm sau (*)

Gọi nội mạng thông thường

1.500 vnd/phút  

Nhắn tin nội mạng

300 vnd/tin nhắn  

Gọi ngoại mạng

1.500 vnd/phút  

Nhắn tin ngoại mạng

300 vnd/tin nhắn  

Các cước phí khác

Như giá cước thông thường  

Tạo nhóm
(chỉ áp dụng cho chủ nhóm)

Soạn tin H2H_số thuê bao mời vào nhóm gửi 123

Hủy nhóm
(chỉ áp dụng cho chủ nhóm)

Soạn tin BB gửi 123

 Chú ý:

- Tại một thời điểm, một thuê bao chỉ có thể là chủ nhóm của 01 nhóm, nhưng có thể là thành viên của nhiều nhóm cùng lúc.

- Phí thuê bao tháng được trừ ngay khi đăng ký tạo nhóm và trừ mỗi 30 ngày sau đó.

- Phí thuê bao tháng chỉ trừ vào tài khoản chính của thuê bao chủ nhóm.

- Trong trường hợp tài khoản chính của thuê bao chủ nhóm không đủ để trả phí thuê bao tháng, 'Ưu đãi Sim đôi' sẽ tạm dừng đối với cả 2 số và mức cước thông thường được áp dụng.

- Sau khi thuê bao chủ nhóm nạp thẻ và có đủ tài khoản chính, "Ưu đãi Sim đôi" sẽ tự động được áp dụng lại

- Đăng ký tạo nhóm và hủy nhóm chỉ áp dụng cho thuê bao chủ nhóm.

(*) Chính sách sử dụng hợp lý:

Nhằm bảo vệ các khách hàng có nhu cầu thực sự và ngăn chặn việc một số thuê bao lạm dụng gây nghẽn mạng, Vietnamobile sẽ áp dụng "Chính sách sử dụng hợp lý" đối với Sim Đôi.
Chi tiết "Chính sách sử dụng hợp lý":

- Thời lượng gọi nội mạng miễn phí tối đa trong khoảng thời gian ưu đãi (22h-10h): 6 tiếng cho mỗi thuê bao.

- Dịch vụ chỉ được sử dụng vào mục đích cá nhân, không được tái sử dụng để cung cấp cho bên thứ 3 hoặc bán lại.

3. MAXI 18:

Dịch vụ Giá cước (đã bao gồm VAT)

Cước gọi nội mạng

Miễn phí từ lúc đăng ký đến 18h (*)

Cước phí

- 3.000 vnd/ngày (trừ vào TK chính), hoặc
- 6.000vnd/ngày (trừ vào TK khuyến mãi)

Cách đăng ký

- Cách 1 (trừ vào TK chính): Bấm *181#OK (hoặc phím gọi)
- Cách 2 (trừ vào TKKM): Soạn M18 gửi 123

Maxi 18 sẽ được áp dụng sau khi khách hàng nhận được tin nhắn xác nhận từ hệ thống

Cước nhắn tin nội mạng

300 vnd/tin nhắn  

Cước gọi ngoại mạng

1.500 vnd/phút  

Cước nhắn tin ngoại mạng

300 vnd/tin nhắn  

Các cước phí khác

Như giá cước thông thường  

Chú ý:
Chính sách sử dụng hợp lý:

Nhằm bảo vệ các khách hàng có nhu cầu thực sự và ngăn chặn việc một số thuê bao lạm dụng gây nghẽn mạng, Vietnamobile sẽ áp dụng "Chính sách sử dụng hợp lý" đối với Maxi 18.
Chi tiết "Chính sách sử dụng hợp lý":

- Thời gian gọi nội mạng miễn phí tối đa một ngày: 3 tiếng kể từ lúc đăng ký đến 18h. Khi vượt quá ngưỡng tối đa, giá cước gọi thông thường sẽ được áp dụng.

- Dịch vụ chỉ được sử dụng vào mục đích cá nhân, không được tái sử dụng để cung cấp cho bên thứ 3 hoặc bán lại.

- Maxi 18 không áp dụng cho dịch vụ Chuyển tiếp cuộc gọi.

4. MAX CIRCLE:

Dịch vụ Giá cước (đã bao gồm VAT)

Cách đăng ký

Gửi tin nhắn DK 990 đến 123
Mức cước của Max Circle sẽ được áp dụng sau khi khách hàng nhận được tin nhắn xác nhận từ hệ thống

Cước phí

1.490 vnd/ngày (trừ vào TK chính)

Cước gọi nội mạng

990 vnd/phút (giảm 35% so với giá cước thông thường)

Cước nhắn tin nội mạng

300 vnd/tin nhắn  

Cước gọi ngoại mạng

 990 vnd/phút (giảm 35% so với giá cước thông thường)

Cước nhắn tin ngoại mạng

300 vnd/tin nhắn  

Các cước phí khác

Như giá cước thông thường  

Chú ý:

- Cước phí sẽ được tự động trừ vào tài khoản chính vào lúc 00:00 hàng ngày.

- Để hủy dịch vụ Max Circle, gửi tin nhắn HUY 990 đến 123. Hệ thống sẽ gửi xác nhận khi việc hủy dịch vụ hoàn tất. Sau khi khách hàng nhận thông báo xác nhận hủy dịch vụ, giá cước thông thường sẽ được áp dụng.

5. BIZ 3:

Dịch vụ Giá cước (đã bao gồm VAT)

Cách đăng ký

Bấm *183#OK (hoặc phím gọi).
Biz 30 sẽ được áp dụng sau khi khách hàng nhận được tin nhắn xác nhận từ hệ thống

Cước phí

30.000 vnd/tháng (tương đương 1.000 vnd/ngày)

Cước gọi nội mạng

Miễn phí đến 18h (*)

Cước nhắn tin nội mạng

300 vnd/tin nhắn  

Cước gọi ngoại mạng

1.500 vnd/phút  

Cước nhắn tin ngoại mạng

300 vnd/tin nhắn  

Các cước phí khác

Như giá cước thông thường  

Chú ý:
Chính sách sử dụng hợp lý:

Nhằm bảo vệ các khách hàng có nhu cầu thực sự và ngăn chặn việc một số thuê bao lạm dụng gây nghẽn mạng, Vietnamobile sẽ áp dụng "Chính sách sử dụng hợp lý" đối với Biz 30.
Chi tiết "Chính sách sử dụng hợp lý":

- Thời gian gọi nội mạng miễn phí tối đa một ngày: 3 tiếng. Khi vượt quá ngưỡng tối đa, giá cước gọi thông thường sẽ được áp dụng.

- Dịch vụ chỉ được sử dụng vào mục đích cá nhân, không được tái sử dụng để cung cấp cho bên thứ 3 hoặc bán lại.

- Biz 30 không áp dụng cho dịch vụ Chuyển tiếp cuộc gọi.

- Cước phí sẽ được tự động trừ vào tài khoản chính mỗi 30 ngày. Để hủy dịch vụ Biz 30, gửi tin nhắn HUY đến 183. Hệ thống sẽ gửi xác nhận khi việc hủy dịch vụ hoàn tất. Sau khi khách hàng nhận thông báo xác nhận hủy dịch vụ, giá cước thông thường sẽ được áp dụng.

6. MAX SMS:

Dịch vụ Giá cước (đã bao gồm VAT)

Cách đăng ký

Bấm *500#OK (hoặc phím gọi).
Max SMS sẽ được áp dụng sau khi khách hàng nhận được tin nhắn xác nhận từ hệ thống

Cước phí

2.500 vnd/ngày (trừ vào TK chính)

Cước gọi nội mạng

1.500 vnd/phút  

Cước nhắn tin nội mạng

Miễn phí cả ngày (*)

Cước gọi ngoại mạng

1.500 vnd/phút  

Cước nhắn tin ngoại mạng

300 vnd/tin nhắn  

Các cước phí khác

Như giá cước thông thường  

Chú ý:
Chính sách sử dụng hợp lý:

Nhằm bảo vệ các khách hàng có nhu cầu thực sự và ngăn chặn việc một số thuê bao lạm dụng gây nghẽn mạng, Vietnamobile sẽ áp dụng "Chính sách sử dụng hợp lý" đối với Max SMS.

Chi tiết "Chính sách sử dụng hợp lý":

- Số lượng tin nhắn nội mạng miễn phí tối đa một ngày: 250 tin nhắn. Khi vượt quá ngưỡng tối đa, giá cước gọi thông thường sẽ được áp dụng.

- Dịch vụ chỉ được sử dụng vào mục đích cá nhân, không được tái sử dụng để cung cấp cho bên thứ 3 hoặc bán lại.

- Dịch vụ chỉ được đăng ký 1 lần duy nhất trong ngày. 

 1. Các gói cước cá nhân:


Gói

Phí hòa mạng (vnd)

Phí thuê bao
(vnd/tháng)

Cước thoại
(vnd/phút)
Cước tin nhắn
(vnd/sms)

Nội mạng

Ngoại mạng

Nội mạng

Ngoại mạng

Gói 1

50.000

50.000

900

900

300

300

Gói 2

50.000

75.000

MIỄN PHÍ(*)

900

300

300

Chú ý:
Phương thức tính cước - Block 6s+1s: Cuộc gọi dưới 6 giây được tính là 6 giây. Cước được tính theo từng giây kể từ giây thứ 7 trở đi.

+ Mức miễn phí gọi nội mạng tối đa là 50 tiếng một tháng.

+ Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT.

Chính sách giờ thấp điểm:

+ Giảm 50% cước gọi nội mạng trong nước từ 00:00:00 đến 05:59:59 các ngày trong tuần (bao gồm cả Chủ nhật và các ngày Lễ chính thức).

+ Chính sách giờ thấp điểm sẽ KHÔNG được áp dụng trong 03 ngày đặc biệt dưới đây, nhằm tránh gây nghẽn mạng trong những ngày này:

+ Từ 00:00:00 đến 05:59:59 01/01/2011    Ngày mùng 1 Tết

+ Từ 00:00:00 đến 05:59:59 03/02/2011    Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán

+ Từ 00:00:00 đến 05:59:59 25/12/2011    Lễ Giáng sinh

2.  Các loại cước khác:

Dịch vụ Giá cước (đã bao gồm VAT)

Nhắn tin quốc tế

2.800 vnd/SMS

Truy cập dữ liệu

4.5 vnd/kb

Tin nhắn đa phương tiện

MMS ≥ 100kb: 500vnd
MMS < 100kb: 300vnd

Hỗ trợ khẩn cấp (113, 114, 115)

Miễn phí

Tổng đài CSKH (123)

Miễn phí

Thay Sim

15.000 vnd (Miễn phí trong 6 tháng đầu bảo hành)

Tiết kiệm 20-30% hóa đơn cước hàng tháng cùng Vietnamobile!
Khuyến mại: Miễn phí hòa mạng trị giá 50,000vnd.

1. Các gói cước doanh nghiệp:

 

Đơn vị

Corp 1A

Corp 2A

Corp 3A

Corp 3B

Phí đăng ký

vnd

50.000

50.000

50.000

50.000

Phí thuê bao

vnd/tháng

35.000

60.000

110.000

100.000

Cước gọi

Nội nhóm

vnd/phút

MIỄN PHÍ

MIỄN PHÍ

MIỄN PHÍ

MIỄN PHÍ

Nội mạng

vnd/phút

990

MIỄN PHÍ

MIỄN PHÍ

MIỄN PHÍ

Ngoại mạng

vnd/phút

990

990

-  Miễn phí 30 phút
-  Sau đó: 990d/phút

800

SMS

Nội mạng

vnd/sms

-  Miễn phí 100 SMS
-  Sau đó: 300d/sms

-  Miễn phí 500 SMS
-  Sau đó: 300d/sms

-  Miễn phí 2,000 SMS
-  Sau đó: 300d/sms

-  Miễn phí 2,000 SMS
-  Sau đó: 300d/sms

Ngoại mạng

vnd/sms

300

300

300

300

Dữ liệu

Miễn phí

MB

100

200

500

500

Sau đó

vnd/kb

4.5

4.5

4.5

4.5

Khuyến mại

 

Giảm 5% cho mỗi tổng hóa đơn ≥ 1,000,000vnd

Chú ý:

+ Phương thức tính cước - Block 6s+1s: Cuộc gọi dưới 6 giây được tính là 6 giây. Cước được tính theo từng giây kể từ giây thứ 7 trở đi.

+ Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT

+ Chính sách giờ thấp điểm:

- Giảm 50% cước gọi nội mạng trong nước từ 00:00:00 đến 05:59:59 các ngày trong tuần (bao gồm cả Chủ nhật và các ngày Lễ chính thức)

- Chính sách giờ thấp điểm sẽ KHÔNG được áp dụng trong 03 ngày đặc biệt dưới đây, nhằm tránh gây nghẽn mạng trong những ngày này:

- Từ 00:00:00 đến 05:59:59 01/01/2011          Ngày mùng 1 Tết

- Từ 00:00:00 đến 05:59:59 03/02/2011          Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán

- Từ 00:00:00 đến 05:59:59 25/12/2011          Lễ Giáng sinh

2. Các loại cước khác:

Dịch vụ Giá cước (đã gồm VAT)

Nhắn tin quốc tế

2.800 vnd/sms

Tin nhắn đa phương tiện

MMS ≥ 100kb: 500vnd
MMS < 100kb: 300vnd

Hỗ trợ khẩn cấp (113, 114, 115)

Miễn phí

Tổng đài CSKH (123)

Miễn phí

Thay SIM

15.000 vnd (Miễn phí trong 6 tháng đầu bảo hành)

3. Miễn phí các dịch vụ GTGT:

- Hiển thị số gọi đến.

- Cuộc gọi chờ.

- Cuộc gọi nhóm.

- Chặn cuộc gọi.

(Nguồn: www.vietnamobile.com.vn)