Liên hệ : Phía Nam: (028) 1081 Tiếng Việt | English | 中文
Phía Bắc: (024) 1081
  THÔNG TIN TÀU CÁNH NGẦM

I.1. Lịch chạy tàu:

STT

KHỞI HÀNH TỪ TP.HCM

KHỞI HÀNH TỪ TP. VŨNG TÀU

1

06:15

06:00

2

06h45

06h45

3

08h30

08h30

4

9h30

 

5

10h30

10h30

6

12h30

12h30

7

14h30

14h30

8

16h30

16h30

Thời gian tàu chạy cho mỗi lộ trình mất khoảng 1 giờ 15 phút.

I.2. Điểm xuất phát:

Tại TP. Hồ Chí Minh: 10B Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM.
Tại TP. Vũng Tàu: 126 Hạ Long, TP.Vũng Tàu.

I.3. Giá vé:

 

Ngày thường

Thứ 7, chủ nhật, lễ, tết

Người lớn

200,000 VND

100,000 VND

Trẻ em

250.000 VND

120.000 VND

Trẻ em: 6 - 11 tuổi và cao dưới 1,4m.

I.4. Điện thoại đặt vé:

TP.HCM:

    - (08)382 53 333(08)382 53 333
    - (08)382 77 555(08)382 77 555
    - (08)382 97 892(08)382 97 892
    - (08)382 53 888(08)382 53 888
    - (08)394 00 621(08)394 00 621

Vũng Tàu:

- (064)385 6565(064)385 6565
- (064)385 6530(064)385 6530
- (064)351 0900(064)351 0900
- (064)351 0689(064)351 0689

I.5. Mua vé trực tiếp:

- Phòng vé Bạch Đằng: 10B Tôn Đức Thắng, Q. 1, TP. HCM.
- Phòng vé Vũng Tàu: 126 Hạ Long,Vũng Tàu.
- Văn phòng Công ty: 91 Lê Quốc Hưng,P.12.Q.4.HCM.

(Nguồn: www.vinaexpress.com.vn)

II.1. Lịch chạy tàu:

STT

KHỞI HÀNH TỪ TP.HCM

KHỞI HÀNH TỪ TP. VŨNG TÀU

1

7h30

6h30

2

9h00

9h30

3

11h30

12h00

4

12h00

13h30

5

15h30

15h30

Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ thêm chuyến

13h00

13h45

II.2. Điểm xuất phát:

Tại TP. Hồ Chí Minh: 10B Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM.
Tại TP. Vũng Tàu: 124 Hạ Long, TP. Vũng Tàu.

II.3. Giá vé:

 

Ngày thường

Thứ 7, chủ nhật, lễ, tết

Người lớn

200,000 VND

100,000 VND

Trẻ em

250.000 VND

120.000 VND

Trẻ em: 6 - 11 tuổi và cao dưới 1,4m.
Giảm 15% giá vé đối với khách hàng là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

II.4. Điện thoại đặt vé:

TP.HCM:

- (08) 3821 5609(08) 3821 5609
- (08) 3914 7806(08) 3914 7806
- (08) 3821 8185(08) 3821 8185

Vũng Tàu:

- (064) 351 0720(064) 351 0720
- (064) 381 0202(064) 381 0202

II.5. Mua vé trực tiếp:

- Phòng vé Bạch Đằng: 10B Tôn Đức Thắng - Q. 1 - TP.HCM.
- Phòng vé Vũng Tàu: 124 Hạ Long - Tp.Vũng Tàu.
- Văn phòng Công ty: 51 Hàm Nghi - Q. 1 - TP.HCM

(Nguồn: http://www.greenlines.com.vn