Liên hệ : Phía Nam: (028) 1081 Tiếng Việt | English | 中文
Phía Bắc: (024) 1081
 CHÂU Á VÀ TRUNG ĐÔNG

 

Tên nước Tên trang web / Ngôn ngữ
Mã số nước
Mã số thành phố
Kingdom of Bahrain - Country Guide - English
973
 
In2yellowpages Bangladesh's B2B Directory - English
880
Chittagong: 31; Dhaka (Dacca): 2; Khulna: 41
Chinapages B2B resource Directory - English
86
Beijing (Peking): 10; Conghua (Canton): 20; Fuzhou: 591; Shanghai: 21
Hong Kong Yellow Pages
YPChina.net - Chinese B2B Directory - English
852
Hong Kong: 5; Kowloon: 3
Japan Yellowpages    
Korea Infogate    
Indiacom Yellow Pages
91
Bombay: 22; Calcutta: 33; Madras: 44; New Delhi: 11
PT Infomedia Nusantara - Indonesian Yellow Pages - English
62
Jakarta: 21
Iran Online Yellow Pages
98
Isfahan: 31; Tabriz: 41; Tehran: 21
AME Info
964
Baghdad: 1; Basra: 40; Kerbela: 32; Kirkuk: 50; Mousil: 60; Najaf:33
Golden Pages - Israel Yellow Pages - Hebrew, English
972
Haifa: 4; Jerusalem: 2; Tel Aviv: 3
Yellow Pages of Jordan Jordan Telecom - White Pages
962
Amman: 6; Karak: 3
NTT Directory Services Co.
81
Kyoto: 75; Tokyo: 3; Yokohama: 45
State of Kuwait - Country Guide - English
965
 
PagesJaunes White and Yellow Pages - French, English
961
Beirut: 1
Telekom White & Yellow Pages - English
60
Ipoh: 5; Kuala Lumpur: 3
Maldives Yellow Pages
960
 
IMEX (Myanmar) Co., Ltd    
AME Info ~ Oman Country Guide - English
968
 
Jamal's Yellow Pages of Pakistan - English
92
Karachi: 21; Lahore: 42
E-Yellow Pages
63
Bacolod: 34; Cebu: 32; Davao: 82; Iloilo: 33; Manila: 2
AME Info - Qatar Country Guide - English
974
 
Eniro Russian Yellow Pages - Russian & English
7
Moscow: 095; St. Petersburg: 812
AME Info - Kingdom of Saudi Arabia Country Guide - English
966
Jeddah: 2; Makkah (Mecca) 2; Riyadh: 1
Singapore - Online White & Yellow Pages Directory - English
65
 
Lonely Planet Travel Guide - South Korea - English
82
Kwangju: 62; Pusan: 51; Seoul: 2; Taegu: 53
Thailand Yellow Pages - Thai, English
66
Bangkok 2
Turkey Yellow Pages - Turkish & English
90
Ankara: 312; Istanbul (European): 212; Istanbul (Asian): 216
UAE Search Directory - English
971
Abu Dhabi: 2; Ajman: 6; Al Ain: 3; Fujairah: 70; Khawanji: 58
Cty CP Niên Giám Điện Thoại & Trang Vàng 2 - Việt Nam
Vietnam Telephone Directory & Yellow Pages 2 Joint Stock Co.
84
- Ho Chi Minh City: 8
AME Info - Republic of Yemen Country Guide - English
967
Sana'a: 2; Zabid: 3